بیان مسئله (Statement of problem)

چاپ مقاله

بیان مسئله (Statement of problem)


هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مسئله ای آغاز می شود که اساسا تحقیق برای پاسخ گویی به آن انجام می گیرد و محقق  باید با عنایت به مطالعات و بررسی های اولیه ای که پیرامون مساله مورد نظر انجام داده است آن را بیان کند.


✅ در واقع بیان مسئله ویترین یک کار پژوهشی است و برای تنظیم آن باید دقت و درایت زیادی به خرج داد.

قاعده کلی برای بیان مسئله و موضوع تحقیق این است که کلیه سوالات زیر به روشنی و وضوح، پاسخ داده  شود:

1️⃣ چه کسی ؟


🔸پژوهش در مورد چه کسانی انجام می شود؟

🔸یا چه کسانی مورد پژوهش قرار می گیرند؟

2️⃣ چه متغیر یا متغیر هایی؟


🔸مطالعه در مورد چه متغیر یا متغیرهایی است؟


🔸یا چه عواملی مورد تحقیق قرار می گیرد؟

3️⃣ چگونه؟


🔸پژوهش چگونه انجام می شود؟

🔸آیا ارتباط بین دو یا چند متغیر را تعیین می کند؟

🔸آیا دستکاری شرایط و تاثیر عامل یا عواملی خاص مورد توجه است؟

🔸آیا مقایسه عملکردها و ویژگی های گروه های مورد نظر است؟

🔸آیا صرفا شرایط موجود توصیف می شود؟

4️⃣ کجا؟

🔸پژوهش در چه مکانی و یا در چه محیط و محدوده ای انجام خواهد گرفت؟

5️⃣چه وقت؟

🔸پژوهش، در چه دوره، سال و زمانی انجام می شود؟

در تعریف بیان مسئله  تحقیق  رعایت ملاک های زیر ضروریست:

🔘 بیان مسئله باید به نحوی باشد که رابطه بین دو یا چند متغیر را بیان کند.

🔘مسئله پژوهش باید روشن و بدون ابهام بیان شود.

🔘کاملا مرتبط با پژوهش باشد.

🔘مساله پژوهش باید طوری تنظیم و بیان شود که بطور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد، قابلیت آزمایش داشته و تجربه پذیر باشد، یعنی اینکه هم رابطه ها قابل آزمون باشد و هم متغیرها قابل اندازه گیری باشد.

🔘مسئله پژوهش نباید نمایانگر یک موضوع اخلاقی باشد، یا مسئله اخلاقی ایجاد کند.

🔘مساله تحقیق باید دارای  دامنه محدود باشد و تا آنجا که ممکن است فقط یک مسئله یا مشکل را مطرح کند.

 در نگارش بیان مسئله توجه به نکات زیر توصیه می شود:


⏺ بیان مسئله پژوهش باید مستند و مستدل باشد.

( ارائه ارجاعات دقیق و مستند نویسی ضروری است.)

⏺ مسئله پژوهش باید به گونه ای بیان شود که ارزیابی کنندگان طرح که کار آزموده  و با صلاحیت اند، اما احتمالا آگاهی زیادی درباره ی طرح ندارند بتوانند ارزش آن را دریافته، به اهمیت آن پی ببرند.

⏺ مفاهیم و متغیرهای موجود در مسئله باید دقیقا تعیین و تعریف شود.

⏺ بیان مسئله نباید شعاری و احساسی باشد و باید از کلی نویسی در آن اجتناب گردد.

⏺ مطالعه جامع منابع مربوط به موضوع، از جمله ضرورت های پرداختن به بیان مسئله پژوهش است.

⏺ مسئله پژوهش باید به خوبی با پیشینه ارتباط داده شود ( مسئله پژوهش باید حداقل مبتنی بر نتایج 5 پژوهش قبلی باشد).

 

Comments

 
7 + 1 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )