متغیر های پژوهش

چاپ مقاله

متغیر های پژوهش:


متغیرها یکی از عناصر اصلی به شمار می رود. متغیر، صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر یا از موردی به مورد دیگر تفاوت و در مقابل ویژگی های مشترک قرار می گیرد.
❇️مثلا اگر دانش آموزان یک مدرسه پسرانه را در نظر بگیریم، صفات قد، وزن، ضریب هوشی و سن دانش آموزان متغیر هستند. ولی صفت دانش آموز و جنسیت آن ها متغیر محسوب نمی شود، چون همه آنها دانش آموز و پسر هستند.

 آنچه مورد نظر محقق است متغیرهاست نه صفات و ویژگی های مشترک.

در هر سوال  یا فرضیه پژوهشی، محقق با چندین متغیر سر و کار دارد. وی در این بخش باید نوع و نقش آنها را مشخص کند.

✳️متغیرها از نظر نقش آنها  در تحقیق به سه دسته  تقسیم می شوند:

1️⃣ متغیر مستقل

2️⃣متغیر وابسته

3️⃣  متغیرهای نا مربوط یا نا خواسته ( متغیر تعدیل کننده، متغیر کنترل و متغیر مداخله گر)

متغیر مستقل:

متغیر مستقل، متغیری است که پژوهشگر آن را دستکاری یا انتخاب می کند تا تاثیر آن را بر متغیری دیگر مورد بررسی قرار دهد.

🔆مثال: در بررسی رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی، هوش یک متغیر مستقل است.

✅متغیر وابسته:

متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.

در تحقیق، متغیر وابسته متغیری است که مورد پیش بینی است درحالی که متغیر مستقل، متغیری است که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد.

🔆در مثال فوق پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته است.

متغیر تعدیل کننده:

متغیر تعدیل کننده در حقیقت نوعی متغیر مستقل ثانویه است و محقق می خواهد اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اولیه و متغیر وابسته ملاحظه کند.

به عبارت دیگر متغیر تعدیل گر انتخاب می شود تا روشن شود آیا این متغیر، رابطه بین متغیر مستقل( اصلی و اولیه) و متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد یا نه؟

🔆مثال: در فرضیه « بین میزان خلاقیت مدیران متخصص در رشته مدیریت و سبک های مدیریتی رابطه وجود دارد؛

🔹 متغیر مستقل: سبک های مدیریتی
🔹 متغیر وابسته: میزان خلاقیت
🔹 متغیر تعدیل کننده: مدیران متخصص در رشته مدیریت در برابر مدیران بدون تخصص در رشته مدیریت

 

اهداف مقاله نویسی علمی

از نظر موری (2007:14) ده دلیل اصلی برای نگارش مقاله اینها هستند:

1️⃣ پیشرفت و اتقای حرفه ای و کسب موقعیت های برتر شغلی(ارتقای شغلی و حرفه ای)

2️⃣ کسب اعتبار از طریق معرفی کارهایی که انجام داده اید

3️⃣جلوگیری از انتشار ایده ها و فعالیت های شما توسط و به نام دیگران

4️⃣کسب رضایت درونی از انجام و تکمیل یک کار و رسیدن به هدف مشخص

5️⃣ مواجهه با یک چالش تازه و کسب مهارت های تازه

6️⃣کمک به دانشجویان برای کسب اعتبار از طریق نوشته هایشان

7️⃣یادگیری و تمرین عملی نگارش بر اساس استانداردهای بالاتر

8️⃣مشارکت در دانش( مشارکت در نظر، عمل و خط مشی)

9️⃣کمک به ارتقای شهرت و اعتبار موسسه ای که در آن کار می کنید

🔟ارتقای کارنامه علمی خود با معرفی آثاری که منتشر کرده اید

 

 

Comments

 
7 + 3 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )