لیست پایگاه های اطلاعاتی و منابع وب مرتبط با رشته مهندسي شهري

منابع وبي مرتبط با مهندسي شهري

 

دورازه هاي اطلاعاتي و كتابخانه هاي مجازي:

TopTen Civil Engineering Sites

Academic Info's Digital Library Academic Info is an actively maintained site with links to a variety of  exhibits and materials.

Ultimate Civil Engineering Directory

The Civil Engineering Virtual Library

AIP's History of Science Exhibits, timelines, lectures, papers, and images.

WWW Civil Engineering Virtual Library

University of Liverpool Library Subject Pages - Internet Gateways ...

Civil and Environmental Engineering Gateways

Concise Guide to Information Sources in Civil Engineering

AVEL - Australasian Virtual Engineering Library

Construction, Civil Engineering and Architecture Subject ...

Internet resources for Construction, Civil Engineering and ...

Infogates Civil Engineering

AVEL Australasian Virtual Engineering Library

EEVL Edinburgh Engineering Virtual Library UK gateway

Firenet international fire information network

iCivilEngineer a web directory which exclusively indexes and catalogues web sistes related to civil engineering

Transport Resources - links to European transport information

The Transport Web - information service for the transport industry

Ultimate civil engineering directory                        

 

فهرست موضوعي:

   A. Geotechnical Engineering: WWW Virtual Library of Geotechnical  Engineering, Yahoo Soil

B.  Engineering Virtual Library, Yahoo Groundwater Webring

C. Transportation Engineering : Transport Web, Yahoo Transportation Webring, WWW Transportation Virtual Library, Institute of Transportation Engineers, National Transportation Library

E. Structures: Bridges (Structurae, How Bridges Work, The BridgeSite, BridgePros

Dams and Reservoirs:  (World Commission on Dams, Corbis Images of Dams, Dam-Reservoir Info & Impact Archive, United States Society on Dams, National Performance of Dams Program

Tall Buildings and Structures (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, The High-Rise Pages, Structurae, Federation of High-Rise Websites, The World's Tallest Buildings Page)

 

موتورهاي جستجو:

American Society of Civil Engineers Search Engine

Engineering e-journal search engine

NASA Technical Reports Server

Transportation Research Board

Uncover Web

 

پايگاه هاي اطلاعاتي و مقالات علمي:

ARI (Air-Conditioning & Refrigeration Institute) Directories (FREE)

ASCE's Civil Engineering Database (FREE)

Engineering e-journal search engine

 

نشريات و كتاب ها:

1. Electronic Journals:

ASCE Journals and Periodicals (with free tables of contents and abstratc)

Civil Engineering Journals (with free abstracts)

International Civil Engineering Abstracts - Accredited Journal (Free trial)

Electronic Journal of Information Technology in Construction  (FREE)

Building Innovation & Construction Technology  (FREE)

Professional Surveyor Magazine Online (FREE)

Works Bureau Technical Circular (FREE)

Works Digest (Works Bureau, HKSAR) (FREE)

2. Electronic Books:

A. Websites to find electronic books:

NetLibrary Browse, read, or download books and manuals.

On-Line Books Page Hundreds of electronic books free for personal, noncommercial use.

Electronic Books and Journals Homepage of the KSL electronic collections page.

Publisher's Catalogs Search by title, author, city, state, country, material, etc.

B. FREE Electronic Books:

Engineering Infrastructure Diagramming and Modeling by National Research Council Committee on the Education and Utilization of the Engineer (page images at NAP)

Records of a Family of Engineers by Robert Louis Stevenson (Gutenberg text)

The Life of Thomas Telford, Civil Engineer, with an Introductory History of Roads and Travelling in Great Britain by Samuel Smiles (Gutenberg text)

James Watt by Andrew Carnegie (HTML at Rochester)

Careers in Science and Engineering: A Student Planning Guide to Grad School and Beyond (1996 edition) by Engineering, and Public Policy Committee on Science (HTML and page images at NAP)

Engineering Employment Characteristics (1985) by National Research Council Committee on the Education and Utilization of the Engineer (page images at NAP)

Foreign and Foreign-Born Engineers in the United States: Infusing Talent, Raising Issues by National Research Council Office of Scientific and Engineering Personnel (preliminary HTML at ulib.org)

Fostering Flexibility in the Engineering Work Force by National Research Council Office of Scientific and Engineering Personnel (page images at NAP)

Support Organizations for the Engineering Community by National Research Council Committee on the Education and Utilization of the Engineer (page images at NAP)

Forces Shaping the U.S. Academic Engineering Research Enterprise by National Academy of Engineering (page images at NAP)

Expanding the Vision of Sensor Materials by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Human Factors Specialists' Education and Utilization: Results of a Survey by National Research

 

Council Committee on Human Factors (page images at NAP)

Emerging Needs and Opportunities for Human Factors Research, ed. by Raymond S. Nickerson (page images at NAP)

Applications of the Calculus to Mechanics by Earle Raymond Hedrick and Oliver Dimon Kellogg (frame- and JavaScript-dependent page images at Cornell)

Materials Science and Engineering for the 1990s: Maintaining Competitiveness in the Age of Materials by National Research Council Committee on Materials Science and Engineering (page images at NAP)

Hierarchical Structures in Biology as a Guide for New Materials Technology by National Research Council Commission on Engineering and Technical Systems (page images at NAP)

Hierarchical Structures in Biology as a Guide for New Materials Technology by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Mathematical Research in Materials Science: Opportunities and Perspectives by Mathematics, and Applications National Research Council Commission on Physical Sciences (page images at NAP)

The New Engineering Research Centers: Purposes, Goals, and Expectations by National Research Council Commission on Engineering and Technical Systems (preliminary HTML at ulib.org)

Coatings for High-Temperature Structural Materials: Trends and Opportunities by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Future Materials Science Research on the International Space Station by National Research Council National Materials Advisory Board (page images and partial HTML at NAP)

High-Performance Synthetic Fibers for Composites by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

The Mechanical Properties of Wood by Samuel J. Record (PDF files at cwru.edu)

Wood and Other Organic Structural Materials (New York: McGraw Hill Book Company, 1917) by Charles Henry Snow (framed PDF files at cwru.edu)

Liquid Crystalline Polymers by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Intermetallic Alloy Development: A Program Evaluation by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Large-Scale Structures in Acoustics and Electromagnetics: Proceedings of a Symposium by Mathematics, and Applications National Research Council Commission on Physical Sciences (page images and partial HTML at NAP)

Computer-Aided Materials Selection During Structural Design by National Research Council National Materials Advisory Board (page images at NAP)

Rock Fractures and Fluid Flow: Contemporary Understanding and Applications by National Research Council Committee on Fracture Characterization and Fluid Flow (page images at NAP)

Harnessing Light: Optical Science and Engineering for the 21st Century by National Research Council Board on Physics and Astronomy (page images and partial HTML at NAP)

Plasma Processing of Materials: Scientific Opportunities and Technological Challenges by National Research Council Board on Physics and Astronomy (page images at NAP)

 

منابع مرجع الكترونيكي:

Advanced Building Technologies and Practices -90 technologies and practices that improve the energy and resource efficiency of commerical and multi-site residential buildings.(Canada)

Building Codes and Standards: (databases, general information, international codes and standards, standards organizations, international, seismic, software )

Dictionary of Science and Technology from Academic Press

Australian Standards Online full text Civil Engineering Resources via guide me

Construction

Engineering Firms

Environmental Engineering

Geotechnical Engineering

Hydrology and Hydraulics

Images

Civil Engineering Bookstore

US Patent and Trademark Office Full text access to patent information.

IEEE's Explore Database  Contains the complete text of standards as well as articles and conference proceedings.

INSPEC INSPEC provides access to the world's scientific and technical literature. Select from the list of  Research Databases

Softwares Software guide:   (Engineering Software Center, Rockmate Technical Services, RockWare Inc)

 

موسسات و سازمان ها:

Organizations: (USA, Asia, Australia & New Zealand, Canada, Europe, International)

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

The American Society of Civil Engineers - the best association for civil engineers with 124,000 members in 142 countries.

American Association for the Advancement of Science

American Consulting Engineers Council

NTIS - National Technical Information Service

 

Institute of Transportation Engineers

Institute of Civil Engineers

Cement and Concrete Association

Concrete Institute of Australia

iCivilEngineer.com - thousands of hand-picked web sites with information about civil engineering and technology

Civil Engineering Virtual Library - a comprehensive list of WWW servers containing information about civil engineering, including FTP archive, universities, organizations, government agencies, and commercial sites from around the world. 

The Construction Innovation Forum (CIF) - an international non-profit organization formed in 1987 to recognize innovations in the construction industry that improve the quality, efficiency and cost effectiveness of construction. Each year the CIF honors innovators with the Nova Award.

Engineering Software Center - specializes in listing software in the civil engineering field, both commercial and freeware/shareware.

Civil & Structural Engineering ResourceWeb - links to professional institutions, abstracts search, technical publications/journals, software, general resources by subject, products and equipment and research organizations & universities.

The Civil Engineering Research Foundation (CERF) - established by ASCE to provide leadership, direction, and an organizational structure to foster research for the civil engineering profession at large.

 

The Institute of Civil Engineers - includes lists of conferences, careers advice for students, ICE and Thomas Telford publications, information on professional development, online civil engineering discussion forum. Useful reference source for all aspects of civil engineering

Dr. Hubert Chanson's Website - research results and photographs relating to the fields of fluid mechanics, hydraulics and environmental engineering, by a senior lecturer at the University of Queensland, Australia

GuideMe.com's Civil Engineering Resources on the Internet - numerous links to topics in various fields of civil engineering

 

مراكز آموزشي و وزارتخانه ها:

Universities: (Asia, Australia, Europe, Middle East, North America, South Africa)

A. James Clark School of Engineering, University of Maryland

Civil Engineering Deparmtment, University of Maryland

Department of Civil Engineering at Georgia Tech

 

همايش ها:

Civil Engineer Conferences

Civil Engineering Congresses

All Conferences Net

General conferences:

International Civil Engineering Conference on Sustainable Development in the 21st Century
12th - 16th August 2003; Kenya
International Congress in Civil Engineering Education
18-20 September, 2003; Ciudad Real, Spain
Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures
December 1-3, 2003; Kuopio, Finland
International Congress in Civil Engineering Education
September 18-20, 2003; Ciudad Real, Spain
Third Civil Engineering Conference in the Asian Region (3rd CECAR)
August 16-19, 2004; Seoul, South Korea
IABSE Symposium on Metropolitan Habitats and Infrastructure
September 19-24, 2004; Shanghai , China
 

Construction:

International Conference on Construction Technology (CONTEC-2003)
13-15 October 2003; Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
8th World Conference on Timber Engineering
June 14-17, 2004; Lahti, Finland

Modelling & Experimental Measurements
June 16 - 18, 2003; Cadiz, Spain
ASSCCA'03 - ADVANCES IN STRUCTURES Steel, Concrete, Composite and Aluminium
June 23 - 25 2003; Sydney, Australia
First International Conference on Concrete Repair
july 15 - 17 July 2003; St-Malo, Brittany, France
CCC 2003 - Composite in Construction international Conference
September 16 - 19, 2003; Rende (Cosenza), Italy
Concept - Front-End Management of Large Public Projects
September 23-24, 2003; Oslo, Norway
5th Conference on Composite Construction
July 18-23, 2004; Mpumalanga, South Africa
Fourth International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures
July 20-23, 2004; Calgary, Alberta, Canada

Architechtural engineering:

The 4th International Conference on Cold Climate Heating, Ventilation and Air-Conditioning
June 15 - 18, 2003; Trondheim, Norway
2nd International Conference on Research in Building Physics
September 14-18, 2003; Leuven, Belgium
Architectural Engineering: Building Integration Solutions

September 17-20, 2003; Austin, Texas, USA
Council on Tall Buildings and Urban Habitat: 'Tall Buildings and Transparency'
October 5 - 7, 2003; Stuttgart, Germany
Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures (ILCDES 2003
December 1-3, 2003; Kuopio, Finland
CIB WORLD BUILDING CONGRESS 2004
May 2 - 7, 2004; Toronto, Canada
8th World Conference on Timber Engineering
June 14 - 17, 2004 ; Lahti, Finland
IABSE Symposium on Metropolitan Habitats and Infrastructure
Sept. 22 - 24, 2004; Shanghai, China
Tall Buildings in Historical Cities: Culture & Technology for Sustainable Cities
Oct. 10 - 14, 2004; Seoul, Korea
 

Earthquake Engineering:

Fourth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures
22 - 24 September 2003; Ancona, Italy
14th Mexican National Conference on Earthquake Engineering
Nov. 19 - 22, 2003; Leon, Guanajuato, Mexico
The 3rd International Conference on Continental Earthquakes: Mechanism and Seismic Hazard Mitigation (III ICCE)

July 11-14, 2004; Beijing, China
13th WCEE World Conference on Earthquake Engineering
August 1-6, 2004; Vancouver, BC, Canada
 

Environmental Engineering:

ACHMM 2003 National Conference
September 14-17, 2003; Dallas, Texas
International Conference on Pollution in the Metropolitan and Urban Environment (POLMET 2003)
3- 5 November 2003; Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
Second Symposium on Sustainable Development of Guangdong, Hong Kong and Macau - Strategic Partnership in the Pearl River Delta
15 ~ 17 December 2003; The Hong Kong Institution of Engineers


Hydraulic Engineering:


9th Conference on Design Operation and Costs of Large Wastewater Treatment Plants
September 1-4, 2003; Prague, Czech Republic
International Conference of GIS & Remote Sensing in Hydrology, Water Resources, & Environment
September 16 - 19, 2003; Three Gorges Dam Construction Site, China
Nano and Microparticles in Water and Wastewater Treatment

September 22 - 24, 2003; Zurich, Switzerland
4th International Symposium on Wastewater Reclamation and Reuse
12-14 November 2003; Mexico City, Mexico
International Conference on Advanced Modeling Techniques for Sustainable Management of Water Resources
January 28 - 30, 2004; Warangal, Andhra Pradesh, India
35th Annual Erosion Control Association Meeting
February 16 - 20, 2004; Philadelphia, Pennsylvania US
4th IWA Internnational World Water Congress
September 20 - 24, 2004; Marrakech, Morocco
Watershed 2004
July 11 - 14, 2004; Dearborn, Michigan US
4th International Conference on Dam Engineering
Oct. 18 - 20, 2004; Nanjing, China
9th International Symposuim on River Sedimentation
Oct. 18-21, 2004; Yichang, China


Structural Engineering:

Eighth International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics
14 - 16 July, 2003; Southampton, UK
First International Conference on Concrete Repair

july 15 - 17 July 2003; St-Malo, Brittany, France
ISEC-02 - 2nd International Structural Engineering and Construction Conference
September 23-26, 2003; Rome, Italy
IASS-APCS 2003, International Symposium on New Persptctives for Shell and Spatial Structures
October 22 - 26, 2003; Taipei, Taiwan
First International Conference on Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructures (SHMII-1'2003)
Nov. 13 - 15, 2003; Tokyo, Japan
ILCDES 2003: 2nd International Symposium on Integrated Life-Cycle Design of Materials and Structures
December 1-3, 2003; Kuopio, Finland
Ninth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-9)
December 16 - 18, 2003; Bali, Indonesia
Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-5): Linking Scales from Nano-structure to Infrastructure
April 12-14, 2003; Vail, Colorado
2004 Structures Congress and Exposition: Building on the Past, Securing the Future
May 22 - 26, 2004; Nashville, Tennessee, USA
The 8th World Conference on Timber Engineering
June 14 - 17, 2004; Lahti, Finland
Second International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation (SEMC) 2004

5-7 July, 2004; Cape Town, South Africa
Fourth International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures - ACMBS-IV
July 20-23, 2004; Calgary, Alberta, Canada
Second International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS '04)
Oct 19-22, 2004; Kyoto, Japan
 

Surveying:

FIG working week and XXVI General Assembly
April 12-17, 2003; Paris, France
11th International Symposium on Deformation Measurements
25-28 May, 2003; Santorini, Greece
Intergeo 2003
17-19 September, 2003; Hamburg, Germany
30th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE)
Nov. 10 - 14, 2003; Honolulu, Hawaii, USA
14th International Conference on Engineering Surveying
March 15-19, 2004; Zürich, Switzerland
Working Week and XXVII General Assembly
May 23-28, 2004; Athens, Greece

Transportation:

9th Application of Transportation Planning Methods Conference
April 6-10, 2003; College Station, Texas
ITA World Tunnelling Congress 2003
April 12 - 17, 2003; Amsterdam, The Netherlands
Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials, PTEBM ´03
April 14 – 16, 2003; Zurich, Switzerland
Bridge Aesthetics
April 22, 2003; Monroeville, PA
8th International Conference on Low-Volume Roads
June 22-25, 2003; Reno, Nevada, USA
The Nottingham Symposium Paving Ahead
July 6th - 8th, 2004; Nottingham, UK
10th AASHTO/TRB Maintenance Management Conference*
July 15-18, 2003; Duluth, Minnesota
2nd Urban Street Symposium
July 26-29, 2003; Anaheim, California
IABSE Symposium on Structures for High-Speed Railway Transportation
August 27-29, 2003; Antwerp, Belgium
International Conference on Highway Pavement Data, Analysis & Mechanistic Design Applications

September 8-10 2003; Columbus, OH, USA
17th Annual International EMME/2 Users' Conference
October 22-24, 2003; Calgary, Alberta, Canada

 

گروه هاي بحث الكترونيكي:

BridgeTalk - BridgeSite's discussion forum to explore bridge-related issues with others around the world

Building Code Discussions Group - updated daily, this forum is for those involved in building code enforcement, construction and design

Byggtorget - in Swedish

The Civil Engineer - an e-groups list

CIVIL-L, Civil Engineering Research & Education Mailing List

Engineering News Groups

Geo Discussion Forum - all things geotechnical

Green Building Discussion Group - sponsored by Oikos, Environmental Building News and CREST

Hydrology Discussion Forum

VVS (Swedish Society of HVAC Engineers) - "Siki's Corner" – in

Swedish

Water Resources Discussion Lists - directory of more than 60 water-related forums

 

برای دانلود مقالات خود از این پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد) این پایگاه های علمی از سرویس پسورد پایگاه های علمی استفاده کنید.

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

 
7 + 5 =  

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

آموزش های مهندسی برق
آموزش های مهندسی صنایع
آموزش های مهندسی عمران
آموزش های مهندسی مکانیک
آموزش های مهندسی نرم افزار
آموزش های اصول مقاله نویسی
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )