فرضیه خوب

چاپ مقاله

یک فرضیه خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1️⃣ فرضیه باید آزمون پذیر باشد

2️⃣ فرضیه باید با سایر فرضیه های موجود در زمینه کلی مورد پژوهش هماهنگ باشد

3️⃣ فرضیه باید محل صرفه جویی و اقتصاد باشد

4️⃣ فرضیه باید به مساله بخصوصی  که عنوان شده جواب( مناسب) بدهد و نه به مسائل دیگر

5️⃣ فرضیه باید سادگی منطقی داشته باشد

6️⃣ فرضیه را باید بتوان به شکل کمی بیان کرد

7️⃣ فرضیه باید نتایج زیادی در بر داشته باشد و چشم انداز و قلمرو آن کلی باشد

 

در بیان فرضیه  محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد معمولا بیان فرضیه به سه شکل زیر صورت می گیرد.

1️⃣ بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر

2️⃣بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر

3️⃣ بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر متغیر یا متغیرهای دیگر

فرضیه ها و سوالات ویژه ی تحقیق

❇️مسئله پژوهش هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود یعنی مساله بدون فرضیه به نتیجه نمی رسد.

❇️البته بین فرضیه و مساله یک رابطه دو سویه است. فرضیه بدون مساله معنا ندارد و مساله بدون فرضیه هم  به نتیجه نمی رسد.

❇️فرضیه  معادل واژه ( Hypothesis) و به معنی فرض و حدس است.

❇️در این بخش محقق باید فرضیه های تحقیق را به ترتیب اهمیت و به صورت جمل خبری و کامل بنویسد.

 

اهداف ویژه

✅هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد.

✅اهداف ویژه تحقیق اصولا از مساله پژوهش و اهداف کلی نشات می گیرد و به خرده مساله پژوهش نیز معروف است.

✅اهداف ویژه پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار جمع آوری هاست. بنابراین ضروری است، به نحوی بیان شود که بر علمی بودن نتایج پژوهش تاکید داشته باشد و چهارچوبی مناسب برای انتخاب آزمون های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل  نهایی ارائه دهد.

 

هدف کلی عبارت است از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش که مستقیما از مساله پژوهش استخراج می شود.

✅در واقع یکی از اهداف کلی یک تحقیق،همان موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیزی را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد.

✅هدف کلی معمولا در یک جمله صریح و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم باشد.

✅برای بیان اهداف تحقیق از افعال عملی که برای اندازه گیری مناسب هستند استفاده  می کنیم مانند:
تعیین کردن، مشخص نمودن،مقایسه کردن و ...

هر طرح پژوهشی به منظور تحقق هدف یا اهدافی دنبال می شود.

معمولا در هر تحقیق، اهداف به دو صورت بیان می شود:

1️⃣ اهداف کلی

2️⃣ اهداف ویژه

 

Comments

 
1 + 9 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )